THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Hãy Liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng Chợ giao dịch TMĐT Yên Bái. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bất kỳ lúc nào. Xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Viện Tin học Doanh Nghiệp (ITB)

Trung tâm dịch vụ Thương mại Điện tử (VCCIeSP)

Tel: 84 4 3574 6683, Fax: 84 4 3574 2622

Email: contact@vcciesp.com.vn

Website: www.vcciesp.com.vn

 

Liên lạc

Bản quyền của "Trung tâm Hỗ trợ Doanh Nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư"
Trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 0293.859.347        Fax: 0293.859.347