CHỢ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH YÊN BÁI
Skype Me™! thangnh259
0293892977

canhxttmyb@gmail.com

THỐNG KÊ

Online: 2

Lượt truy cập: 121933

Sản phẩm: 49

Chào hàng: 109

Thành viên: 50

Thành viên mới:

Nguyễn Minh Trà

KINH TẾ - XÃ HỘI

Định hướng kinh tế xã hội Yên Bái 2011-2015

 

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2015 đạt 13,5% trở lên. Trong đó: Nông, lâm nghiệp 5,4%; Công nghiệp - Xây dựng 17,1%; Dịch vụ 14,5%.
Cơ cấu kinh tế năm 2015: Nông, lâm nghiệp 25%; Công nghiệp - Xây dựng 41%; Dịch vụ 34%.
Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25 triệu đồng trở lên.
Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 1.700 tỷ đồng trở lên.
Tổng vốn đầu tư phát triển trong 5 năm đạt 34.000 tỷ đồng.
Về văn hoá - xã hội: Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 45%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 4% (theo tiêu chí của từng thời kỳ).
Hoàn thành và giữ vững 100% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2015 là 35%.
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2015 là 89%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 19%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,086%.
Năm 2015, có 85% hộ gia đình; 60% thôn, bản, tổ dân phố; 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 15 - 20%.
Về môi trường: Năm 2015, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63,5%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85%. 

  • Nguồn tin: yenbai.gov.vn
  • Thời gian nhập: 25/12/2012
  • [Trở về]

Bản quyền của "Trung tâm Hỗ trợ Doanh Nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư"
Trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 0293.859.347        Fax: 0293.859.347