ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Chú ý: Dấu * nghĩa là cần có thông tin

* Thông tin tài khoản

Tên đăng nhập là Email của người đăng ký. Mật khẩu cung cấp cho tài khoản là mật khẩu mới, không dùng mật khẩu của email

Loại thành viên

Họ và tên *
(Họ - Tên)

Tên đăng nhập *

Mật khẩu *

Xác nhận mật khẩu *

Mã xác nhận* Thông tin liên hệ

Thông tin nhập vào dưới đây sẽ được dùng làm thông tin khi các Cá nhân/Doanh nghiệp thành viên khác muốn liên hệ

Quốc gia

Giới tính

Chức năng

Số điện thoại
(Mã nước -Mã Vùng - SĐT)

Địa chỉ

Tỉnh thành

Quận huyện

Khi thành viên chọn nút "Tôi đồng ý.Tạo tài khoản của tôi." tức là thành viên đã:
- Đồng ý các Điều khoản cam kết khi làm thành viên
- Đông ý các Quy định sử dụng
- Và nhận các thông tin về dịch vụ và sản phẩm từ trang web này.

Bản quyền của "Trung tâm Hỗ trợ Doanh Nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư"
Trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Đường Yên Ninh, Phường Đồng Tâm, Thành phố Yên Bái
Điện thoại: 0293.859.347        Fax: 0293.859.347